image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch
Lượt xem: 18

Thực hiện Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng, theo đó:

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện: 14 thủ tục;

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp xã: 12 thủ tục.

- Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử: 02 thủ tục.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới