image banner
Năm 2024: duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương quản lý đất đai
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Tu pháp
Lượt xem: 4
Quyết định 2390/QĐ-UBND ngày 8/8/2023 của UBND thành phố Hải Phòng

Tài liệu đính kèm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới