image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên thành phố Hải Phòng năm 2023
Lượt xem: 6
Quyết định 2773/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND thành phố Hải Phòng

Tài liệu đính kèm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới