image banner
Năm 2024: duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương quản lý đất đai
QĐ ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 5
Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND thành phố Hải Phòng

Tài liệu đính kèm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới