image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung mức phí khám chữa bệnh trong lĩnh vực y tế
Lượt xem: 4
Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố  Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung mức phí khám chữa bệnh  theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tài liệu đính kèm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới