image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhândân thành phố Hải Phòng thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học vàcông nghệ vũ trụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030
Lượt xem: 60

Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhândân thành phố Hải Phòng thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học vàcông nghệ vũ trụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới