image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
Lượt xem: 81

Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới