image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận
Lượt xem: 76

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận

 

- Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 5/7/2022 của UBND thành phố phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị mới Bắc sông cấm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục Vsip và phát triển đô thị vùng phụ cận;

 

- Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 5/7/2022 của UBND thành phố phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Dự án khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đên đường trục Vsip và phát triển đô thị vùng phụ cận;

 

- Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 5/7/2022 của UBND thành phố phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đất thanh toán cho dự án xây dựng lợi chung cư cũ theo hình thức BT để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục Vsip và phát triển đô thị vùng phụ cận;

 

- Quyết định số 11837/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện Thủy Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận.

 

- Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

 

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới