image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Ủy bannhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số872/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Kếhoạch "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoàivào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025,định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 69

Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Ủy bannhân dân thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số872/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Kếhoạch "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoàivào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025,định hướng đến năm 2030

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới