image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thủy Nguyên
Lượt xem: 98

Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thủy Nguyên

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới