image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Phối hợp thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện
Lượt xem: 57

Phối hợp thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện

Để đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của thành phố, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vi phạm hành chính bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc nhà nước, UBND huyện giao và yêu cầu:

Các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trn tham mưu ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền ký của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phải bổ sung thông tin về sổ tài khoản của Kho bạc nhà nước huyện Thủy Nguyên.

Cụ thể như sau: Tài khoản thu NSNN số tài khoản 7111; Mã cơ quan thu 1071330; Chương 605; Mã tiểu mục: Tương ứng theo mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành (các cơ quan tham mưu quyết định xử phạt vi phạm hành chính tự điền mã theo đúng quy định), tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Chi nhánh Hải Phòng, Phòng Giao dịch Thủy Nguyên.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu NSNN số tài khoản 7111; Mã cơ quan thu 107330; Chương 605; Tiêu mục xxxx (cơ quan tham mưu quyết định xử phạt vi phạm hành chính tự điền mã theo đúng quy định), tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Chi nhánh Hải Phòng, Phòng Giao dịch Thủy Nguyên.

Các nội dung khác của Quyết định vẫn được ghi theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tài liệu đính kèm: Công văn2805/UBND-VP

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới