image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia
Lượt xem: 84

Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia

UBND huyện Thủy Nguyên vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia. Theo đó, UBND yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia và các văn bản hướng dẫn liên quan đến các nội dung trên; Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Ngày chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc gia và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua việc tuyên truyền giúp cho các tổ chức, người dân và doanh nghiệp biết tính năng chính, lợi ích khi sử dụng và hiệu quả hoạt động của nền tảng Bản đồ số quốc gia.

Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022. Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia tải trên trang https://dx.gov.vn.

Tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tổ chức, doanh nghiệp điển hình phát triển, sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia phục vụ các ngành, lĩnh vực như: Lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, nông nghiệp, quản lý dân cư, bản đồ dịch tễ, bản đồ vùng an toàn dịch bệnh, bản đồ y tế, bản đồ giáo dục, bản đồ du lịch, bản đồ nông sản, bản đồ cột nước cứu hỏa, bản đồ du lịch thông minh./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới