image banner
Năm 2024: duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương quản lý đất đai
Danh sách lãnh đạo xã Chính Mỹ
Lượt xem: 43

Ủy ban nhân dân xã Chính Mỹ

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 02253673473

Hộp thư cơ quan: ubchinhmy@haiphong.gov.vn

 

Bí thư, Chủ tịch HĐND xã:                 Nguyễn Văn Thơm

Email:                                                 nguyenvanthom@haiphong.gov.vn

 

 

Phó Bí thư TT                                    Hoàng Mạnh Tuấn

Email:                                                hoangmanhtuan@haiphong.gov.vn

 

 

Chủ tịch UBND:               Nguyễn Văn Hoàn

Email:                  nguyenvanhoan@haiphong.gov.vn

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND:        Phùng Mạnh Hùng

Email:                   phungmanhhung@haiphong.gov.vn

 

 

Phó Chủ tịch HĐND:        Vũ Thị Hà

Email:                   vuthiha@haiphong.gov.vn

Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới