image banner
Năm 2024: duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương quản lý đất đai
Người làm đầu mối tiếp nhận thông tin
Lượt xem: 34

Họ và tên: Đồng Thị Hoa

Chức vụ; Công chức Văn phòng - Thống kê

Điện thoại: 0904303246

Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới