image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Khảo sát xây dựng Bộ tiêu chí về văn hóa số của người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số
Lượt xem: 79
Để phục vụ cho việc xây dựng Bộ tiêu chí về văn hóa số của người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiến hành xây dựng Bộ câu hỏi khảo sát qua “mạng” theo địa chỉ:  https://forms.gle/UnxmEAZJmm2yrDr58  
Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới