image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn xã Chính Mỹ năm 2023
Lượt xem: 60
Ngày 18/10/2023 xã Chính Mỹ tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn xã Chính Mỹ năm 2023

Căn cứ Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". Căn cứ Quyết định số 1738-QĐ/TU ngày 27/01/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Căn cứ quy chế làm việc của Đảng ủy xã Khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BDVHU ngày 30/01/2023 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc thực hiện công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2023.

Ngày 18/10/2023 xã Chính Mỹ tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn xã Chính Mỹ năm 2023.

Về dự hội nghị có đồng chí Ngô Thu Hà Phó Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam xã, các đồng chí trưởng, phó, các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và 80 đại biểu đại diện cho Nhân dân trên địa bàn xã.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thơm Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND xã thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề quan trọng của địa phương trong thời gian qua mà nhân dân quan tâm.

Hội nghị đã có 12 lượt ý kiến phản ánh, đóng góp, trao đổi của Nhân dân về sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền trên tất cả các lĩnh vực.

Trên cơ sở ý kiến phản ánh, đóng góp, trao đổi của Nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Hoàn Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã đã trao đổi làm rõ các nội dung mà đại biểu trao đổi phản ánh kiến nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thơm Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND xã phát biểu kết luận tiếp thu ý kiến, kiến nghị trao đổi của Nhân dân, đồng thời chỉ đạo và giao cho chính quyền và các ban, ngành có liên quan sớm chỉ đạo giải quyết các nội dung mà đại biểu đã phản ánh, đóng góp, trao đổi tại hội nghị.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai


 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới