image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị trực tuyến toàn Quốc nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII
Lượt xem: 91

Trong 02 ngày  05 và 06/12/2022, tại phòng họp trực tuyến xã Chính Mỹ diễn ra hội nghị trực tuyến tuyến toàn Quốc nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới