image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Phát huy truyền thống Thủy Nguyên quật khởi 2/10, thanh niên xã Chính Mỹ hăng hái đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024
Lượt xem: 67
Thực hiện Thông tri số 21-TT/HU, ngày 11/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024; Kế hoạch số 181/KH-UBND, ngày 27/9/2023 của UBND huyện Thuỷ Nguyên về việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên; Kế hoạch số 17/KH-HĐNVQS, ngày 28/9/2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thuỷ Nguyên về việc sơ tuyển và kiểm tra sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2024; Hướng dẫn số 612/HD-BCH của Ban Chỉ huy quân sự huyện Thuỷ Nguyên về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ xã.

 Thực hiện các nội dung trên, ngày 15/10/2023 xã Chính Mỹ tổ chức sơ tuyển và kiểm tra sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2024. Để làm tốt công tác này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát thanh niên trong độ tuổi và xét duyệt nghĩa vụ quân sự đúng quy định. Với mục đích tuyển chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa theo quy định, xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích thanh niên trên địa bàn tích cực tham gia khám tuyển. Nhờ đó, các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đều phấn khởi, với tinh thần trách nhiệm cao.

Ngày 15/10/2023, từ sáng sớm thanh niên đã có mặt tại Trạm y tế xã Chính Mỹ để tổ chức sơ tuyển và kiểm tra sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2024, trên khuôn mặt của các thanh niên đều hiện rõ nét vui tươi, phấn khởi, đợi đến lượt mình để được khám tuyển. Với tinh thần hăng hái và trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc, cùng với sự quan tâm, động viên của gia đình và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các thôn ở địa phương, thế hệ thanh niên hôm nay tiếp tục nỗ lực đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với quê hương và đất nước.

 

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới