image banner
Năm 2024: duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương quản lý đất đai
Quyết định về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 75

Quyết định về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn năm 2022

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới