image banner
Năm 2024: duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương quản lý đất đai
UBND huyện sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 43

Chiều 19/7, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện chủ trì cuộc họp sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện.

6 tháng đầu năm 2022, với sự nỗ lực vào cuộc của các phòng, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, nhiệm vụ chuyển đổi số đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Hoạt động của Bộ phận Một cửa, dịch vụ công trực tuyến của huyện có nhiều cải thiện. Thủy Nguyên là huyện đầu tiên của thành phố thực hiện thí điểm 01 ngày trong tuần (thứ Ba) chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4. 100% thủ tục hành chính được thực hiện thông qua phần mềm Một cửa điện tử được luân chuyển theo đúng trình tự, bàn giao hồ sơ cho bộ phận chuyên môn đúng thời gian không để tồn đọng hồ sơ trong ngày.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cao, được thành phố ghi nhận, đánh giá tích cực. Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/7/2022 trên phần mềm Một cửa điện tử của huyện là 5.000 hồ sơ, trong đó, hồ sơ nộp trực tuyến của huyện là 2.068 hồ sơ, đạt tỷ lệ 40%, tăng 30% so với cùng kỳ.

Tại các xã, thị trấn, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm Một cửa điện tử của các xã, thị trấn là 52.110 hồ sơ. Một số đơn vị có tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cao như: Thủy Triều, Minh Đức, Mỹ Đồng, Kiền Bái, Phục Lễ, Thiên Hương, Tam Hưng, Lập Lễ, Đông Sơn, Lưu Kiếm.

Qua nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện, kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Uông Minh Long đề nghị các phòng, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 06/6/2022. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để tình trạng không phát sinh hồ sơ trực tuyến; không cập nhật đầy đủ hồ sơ lên Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến hoặc để tình trạng xử lý hồ sơ quá hạn cao trên Hệ thống. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đã được cải thiện cung cũng chỉ đạt 40%, trong khi chỉ tiêu của cả năm phải đạt 60%, yêu cầu các phòng, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường hơn nữa giải quyết hồ sơ trực tuyến.

Đồng thời, đôn đốc việc nhập dữ liệu vào hệ thống dịch vụ công; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đăng ký chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Tăng cường sử dụng chữ ký điện tử tại các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; nâng cao hiệu quả công việc, tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới