image banner
Năm 2024: duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương quản lý đất đai
Khẩn trương chuyển đổi biển số xe ô tô kinh doanh vận tải sang nền màu vàng theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an
Lượt xem: 58

Khẩn trương chuyển đổi biển số xe ô tô kinh doanh vận tải sang nền màu vàng theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an

Ngày 07/02, Sở Giao thộng Vận tải có văn bản số 345/SGTVT-QLVT về việc tuyên truyền thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố:

 - Đẩy nhanh tiến độ dán thẻ thu phí tự động không dừng cho các phương tiện của đơn vị; chủ động liên hệ các điểm dán thẻ do VETC, VDTC ủy quyền để được dán thẻ thu phí tự động không dừng và cung cấp tài khoản sử dụng. Thông tin liên hệ: VETC: https://vetc.com.vn, Hotline: 19006010; VDTC: https://epass-vdtc.com.vn, Hotline: 19009080.

- Khẩn trương chuyển đổi biển số xe ô tô kinh doanh vận tải sang nền màu vàng theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an.

- Lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải (xe đầu kéo, xe Container, xe vận tải hành khách trên 09 chỗ bao gồm cả người lái) theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới