image banner
Năm 2024: duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương quản lý đất đai
Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ mẫu giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 102

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ mẫu giải quyết thủ tục hành chính

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới