image banner
Năm 2024: duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương quản lý đất đai
Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 04/8/2022 của UBND huyện về triển khai xây dựng mô hình "Thôn an toàn về Phòng cháy, chữa cháy", mô hình "Tổ liên gia an toàn Phòng cháy, chữa cháy" tại khu dân cư và mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Lượt xem: 31

Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 04/8/2022 của UBND huyện về triển khai xây dựng mô hình "Thôn an toàn về Phòng cháy, chữa cháy", mô hình "Tổ liên gia an toàn Phòng cháy, chữa cháy" tại khu dân cư và mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới