image banner
Năm 2024: duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương quản lý đất đai
Thông báo số 712/TB-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện về kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Viển tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của 15 xã trên địa bàn huyện
Lượt xem: 30

Thông báo số 712/TB-UBND ngày 29/11/2022 của UBND huyện về kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Viển tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của 15 xã trên địa bàn huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới