image advertisement
image banner
Năm 2024: duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương quản lý đất đai
image advertisement
image advertisement

Hôm nay, ngày 22/02/2024, trong không khí của những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024. Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã long trọng tổ chức tiếp xúc các thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới